facebook

Prema novim pravilima za migracije, većina privremenih vize će biti u skladu sa uslovima koji će omogućiti Odeljenju za imigraciju da otkaže vizu nekoj osobi ako se utvrdi da je ta osoba uključena u onlajn osude  na osnovu pola, seksualnosti, religije i nacionalnosti.

Prema novim amandmanima koji dopunjuju zakon o migraciji iz 2017. koji je stupio na snagu 18. novembra proširen je obim delovanja već postojećih amandmana koji se tiču otkazivanja viza.

Uslov koji se ranije primenjivao na samo nekoliko viza sada se primenjuje na većinu privremenih viza za koje se apliciralo pre ili kasnije od 18. novembra 2017. godine.

Ministar za imigraciju sada ima moć da poništi vizu ukoliko postoje dokazi da je nosioc vize nekoga uznemiravao, uhodio, zastrašivao, maltretirao, čak i ako nosioc vize nije krivično sankcionisan zbog toga.

Povezani članci:

Ove aktivnosti mogu uključivati javni govor mržnje, ili osude iznete na internetu vezane za pojedince ili grupe na osnovu pola, seksualnosti, religije ili nacionalnosti.

Prema Odeljenju za imigraciju, „To šalje jasnu poruku, eksplicitno zahteva da je ponašanje nosilaca privremenih viza u skladu sa australijskim vladinim i zajednice očekivanja. Ona savetuje vlasnike viza kakvo ponašanje može rezultirati otkazom viza.

Preko 47.000 viza je  poništeno u periodu od jula 2016. do aprila 2017. godine, zbog raznih razloga, uključujući i kršenje uslova viza.

Ovo stanje sada se odnosi i na privremeni vize (podklasa 485)  regionalne vize (485), studentske vize i turističke vize.

Odeljenje za imigraciju kaže da njegovi službenici imaju diskreciono pravo da odrede da li je stanje prekršeno. Takođe imaju diskreciono pravo da ne otkažu vize čak i kada je stanje prekršeno.

Uskoro, specijalna viza za radnike na farmi u Australiji

Iako nisu poznati tačni podaci o vizama, ministar Federalnog ministarstva

Lista deficitarnih zanimanja u Australiji za 2018 – 2019. godinu

Na osnovu potreba za kvalifikovanom radnom snagom, federalna vlada Australije

Deficitarna zanimanja u Australiji 2018 – ZAPADNA AUSTRALIJA

Iako teritorijalno najveća država u Australiji, Zapadna Australija je najmanje

Australija udvostručuje finansijske zahteve za porodice novih migranata

Vlada Australije novim promenama viznog režima, otežala je  siromašnijim Australijancima