video

Policija na Severnoj Teritoriji ulovila je krokodila većeg od 4,5 metara i težine oko 550kg. Krokodil je napadao stoku u ovom području i predstavljao opasnost za turiste i ribolovce koji su koristili ove vode za zabavu.

Bilo je potrebno više ljudi kako bi izvukli ovog džinovskog krokodila iz zamke koju je policija Severne Teritorije pripremila za ovu životinju.

Osim policaja i redžera pomogli su pripadnici američke vojske koji su se tu nalazili na obuci.

Krokodil će biti upućen u jednu od farmi krokodila koje se nalaze na ovom području, jer ga je uhvatila policija.

Inače broj ovih životinja se drastično povećao u proteklih nekoliko godina jer zakonske zabrane i kazne za lov ovih životinja je urodio plodom više od očekivanog, tako da sada krokodili predstavljaju opasnost zbog njihovog broja.