Jedna škola u Sidneju usvojila je pravilo u kojem se dozvoljava dečacima da odbiju rukovanje sa osobama ženskog pola. Na nedavnoj ceremoniji dodela nagrada u Hurstvil dečijem kampu “Georges River” koledža, ženama koje su vodile program direktori škola rekli su da se neki učenici prilikom uručenja nagrade neće rukovati sa njima zbog religijskih ubeđenja koja zabranjuju rukovanje sa osobama ženskog pola.

Umesto toga, dečacima je dozvoljeno da polože ruku na svoje grudi kako bi time pokazali da se neće rukovati sa ženom. Ovo je bio dogovoren protokol nakon konsultacije osoblja, roditelja i dečaka u maloj, multikulturalnoj javnoj školi koja broji 354 učenika uzrasta od 7 do 10 godina. Ministarstvo prosvete zahteva od svojih škola da razumeju i poštuju kulturalne, jezičke i religijske različitosti, kako bi se promovisale različitosti australijske zajednice.

Praksa da dečacima nije dozvoljeno da se rukuju sa osobama ženskog pola dolazi iz islamske učenja koje kaže: „Bolje ti je da budeš uboden sa čeličnom iglom u glavu nego da diraš ruku žena koja ti nije dozvoljena“. Pod rukovanje koje se smatra dozvoljenim ubraja se rukovanje sa suprugom i osobama suprotnog pola sa kojim je muškarac u rodbinskim odnosima.

Predsednik Australijskog islamskog saveta Kejsar Tred objasnio je da je ovaj običaj želeo da pokaže poštovanje prema ženama i da ih u isto vreme zaštiti. On je rekao da je nakon dosta istraživanja došao do zaključka da u rukovanju sa ženama nema ničega pogrešnog ukoliko je u pitanju samo obično rukovanje, jer se nepristajanjem na isto takođe mogu uvrediti osobe suprotnog pola. On je, zbog ovoga, promenio svoj pristup.

Povezani članci:

U maju je u Švajcarskoj donet zakon prema kojem se dečaci muslimanske vere moraju rukovati sa svojim učiteljicama na početku i na kraju časa, što je tradicija u ovoj državi. Ukoliko se neko suprotstavi i odbije, mogao bi dobiti kaznu. Pravilo je doneto nakon državne kontroverze kada je dvojici dečaka iz Sirije dozvoljeno da ova pravila prekrše zbog religijskih ubeđenja.


Da li poznajete Australijske idiome?

If you've done something of note, an Australian might say what?

Australijanci će prvi na svetu probati 5G mrežu

Australijanci će medju prvima na svetu imati u svojim rukama sledeću generaciju mobilne ... opširnije

Australijski migranti su medju najsrećnijim na svetu

Ljudi su u pokretu kao nikada ranije. Broj stanovnika izvan zemlje rođenja porastao ... opširnije

Najinteresantniji intervju za posao na svetu, ukoliko želite da budete tajni agent!

Australijska obaveštajna agencija (ASIS)  je u potrazi za novim članovima. Zapošljavanjem ljudi koji ... opširnije

Australija legalizovala istopolne brakove

Parlament Australije usvojio zakon o istopolnim brakovima. Što je direktna posledica rezultata glasanja građanja ... opširnije

Poslanik zaprosio partnera tokom skupštinske rasprave o istopolnim brakovima

Tim Vilson je, tokom rasprave o legalizaciji istopolnih brakova, zaprosio svog partnera. Tim ... opširnije