Srbi u Australiji - Census 2017

Prema podacima objavljenim na veb sajtu medijske kuće SBS, ovo su osnovni podaci sa prošlogodišnjeg Censusa.

Podaci se ne razlikuju u mnogome od podataka iz 2011. godine, mala su odstupanja uglavnom na dole.

Prema tim podacima broj Australijanaca poreklom iz Srbije je manji za 1,317 u odnosu na Census održan 2011. godine.

Ovo opadanje broja stanovnika nije karakteristično samo što se tiće ljudi poreklom iz Srbije. Na primeru Hrvata u Australiji, taj broj je opao za skoro 5 hiljada – od 61,549 2011. godine na 56,889.

U opadanju su i oni koji su poreklom iz Bosne i Hercegovine njih je na ovom popisu samo 15,817 u odnosu na 16,271 iz 2911. godine.

Čak su i pripadnici najbrojnijeg naroda sa teritorije bivše Jugoslavije u blagom padu. U odnosu na 2011 njih je sada manje za  skoro dve hiljade, pa je sada ukupan broj Makedonaca 66,018.

Što se konkretno tiće imigranata poreklom iz Srbije statistika izgleda ovako:

Statistika Srba u Australiji – Census 2016. godine

Broj Srba u Australiji 2017 prema polu Religija Srba u Australiji engleski jezik

 

Takodje su značajni podaci da su od ovog broja 93,6 procenata ljudi poreklom iz Srbije državljani Australije.

Takodje što se tiće obrazovanja 68.5% procenata je završilo 12 razreda škole.

Zarada ove populacije se kreće od $300 do $399 nedeljno.

Najveći broj Srba živi u Liverpulu, Novi Južni Vels – 1.990 ili 5% ukupnog broja tog grada. Za njim sledi Dandenong Nort u Viktoriji sa 788 stanovnika iz Srbije ili 2% ukupnog broja stanovnika ovog grada.

U braku je 53,5%, u 5,5% živi u gradjanskom braku dok 40.8% ne živi u zajednici.

Kao što se može zakljućiti broj imigranata poreklom sa Balkana je u opadanju.