Nacionalni park Purnululu je nacionalni park koji se nalazi na visoravni Kimberli (Australija) (Zapadna Australija), a najbliži gradovi su mu Kununurra na severu i Halls Creek na jugu.

Na njegovoj površini od 23.972 km² i prosečnoj nadmorskoj visini do 578 metara, smeštene su planine Bungle Bungle koje se sastoje od kvarcnih sedimentnih stena iz Devona (pre oko 375 do 350 miliona godina) koje su domoroci Kija zvali Purnululu ( „igralište“ ili „plast sena „), po čemu je park i dobio ime.

Ove stene su u periodu od 20 miliona godina erodovalo u niz kupastih stena u obliku košnica čije su litice išarane tamnim horizontalnim linijama cijanobakterijskim naslagama (jednoćelijski organizam koji obavlja fotosintezu).

Bakterije su naime ostale fosilizovane u crvenkastim slojevima gline, s velikom koncentracijom oksidovanog gvožđa, koja se prebrzo sušila dok bi se bakterije skupljale na vlažnoj površini.

Ovaj jedinstveni kupasti krš svoj izgled duguje zajedničkim delovanjem više geoloških, bioloških i klimatskih pojava.

Zbog toga je Nacionalni park Purnululu osnovan 1987. godine, a 2003. godine je upisan na UNESCO-v spisak mesta svetske baštine u Australiji i Okeaniji.