Uskoro počinje trogodišnji, probni period, uživog praćenja počinilaca nasilja u porodici u Južnoj Australiji.

Nadležna ministarstva pripremaju se da počnu praćenje više od 90 počinilaca nasilja u porodici, kojima će nositi GPS narukvice. Cena ovog projekta je oko 500 hiljada dolara, a finansiran je iz federalnog budžeta.

Nadležni će za svakog počinioca odrediti zone kretanja koje su zabranjene za počinioca.

Svi podaci koji se prikupe o kretanju počinioca biće korišćeni u sudskom postupku kao validni dokaz.

Ministar u vladi Južne Australije Piter Malinauskas, izjavio je da država već koristi GPS uredjaje za praćenje ljudi koji su pušteni na slobodu uz kauciju ili su pušteni na uslovnu slobodu.

„Ovo može biti izuzetno moćno sredstvo za sprečavanje nasilja u porodici“ dodao je ministar.

„Znamo da počinioci nasilja u porodici često ponavljaju krivične radnje, znamo da su često usmereni na određene žrtve … i članove njihovih porodica, tako da bi praćenje njihovog kretanja može da bude zaista pozitivan korak u pravom smeru da budemo u stanju da zaštitimo one ljudi kojima najviše potrebna zaštita.“