Očekuje se da vlada Malkoma Turnbula pojača finansiranje Tajne australijske obaveštajne agencije(ASIS) sa dodatnik 75 miliona dolara.

Australijska bezbedonosna informativna organizacija (ASIO)  će takodje dobiti sličnu finansijsku pomoć.

Ova sredstva su predvidjena za prve redove rada ovih agencija, dok se od njih traži da povećaju svoju finansisku efikasnost kada su u pitanju poslovi koji se obavljaju daleko od terena.

ASIO je ranije upozorio da bi operativni rad ove ogancije mogao da bude ugrožen ukoliko vlada primeni odluku kojom se za 100 miliona dolara smanjuje finansiranje ove službe u naredne četiri godine.

Ovim finansiranje ASIS-a predvidjeno je da sredstva budu upućena prema operacijama koje se izvode u Siriji i Iraku kao i prema Severnoj Koreji.

Ovo dolazi u trenutku kada je Australijska federalna policija dobila povećanje finansiranja iz budžeta u poslednjih deset godina.

Prošlog meseca Australija je pala na listi strane pomoći. Sada se nalazi na 17 mestu od 28 zemalja u okviru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj koja se bavi pitanjem strane pomoći. U tom izveštaju Australija je kritikovana da ne izdvaja dovoljno sredstava na osnovu velićine bruto društvenog proizvoda ove zemlje.