rolling tobacco

Skot Morison je otkrio osnovne karakteristike novog budžeta i tu nije bilo nikakvih iznenadjenja – smanjivanje budžeta za visoko obrazovanje, restrikcije u socijalnoj pomoći kao i pokušaj da se nekretnine približe mladim ljudima koji ne mogu ni da zamisle da bi mogli da budu vlasnici neke nekretnine.

Pored svih tih „velikih promena“ nekako je prošla promena koja se tiče duvana, odnosno cena duvana, koji će uskoro ponovo biti skuplji.

Na stranici 12, ovogodišnjeg predloga budžeta, javni službenici iz Kanbere napisali su „Vlada će prilagoditi poreze na duvan za i cagare tako da bi i ostali proizvodi od duvana bili podjednako oporezovani. “

Trenutno duvan sa pravljenje cigareta je jeftiniji i samo retki slučajevi melburnskih umetničkih krugova koriste ovaj proizvod zbog estetskih razloga dok ostali kupuju duvan zbog ekonomskog razloga jer je jeftiniji od cigareta.

Prema novim promenama budžeta predvidjeno je poskupljene duvana za naredne pet godine sa godišnjim porastom cene od 12,5 procenata. Tokom ovog vremena predvidja se da će duvan doneti vladi oko 360 miliona dolara.