Obezbedjivanje programa koji angažuju osobe sa invaliditetom je veoma veliki izazov, jedna od farmi u zapadnoj Viktoriji uspešno kombinuje proizvodnju jaja sa terapijama koje su potrebne osobama za posebnim potrebama.

Benetok farma je izgradjena tako da ljudi koji žive sa invaliditetom mogu u potpunosti učestvovati u proizvodnji raznih proizvoda i u uzgajanju pilića. Tu je uključena i briga za male piliće, sakupljanje jaja u prostorima koji su pozicionirani tako da budu u visi osoba u invalidskim kolicima.

Jedan od menadžera ove farme izjavio je da je program omogućo učesnicima da izadju napolje i da rade sa životinjama.

„Naši posetiocu su veoma srećni i uzbudjeni kada izadju napolje i krenu da sakupljaju jaja životinja. Oni jednostavno uživaju u svim aktivnostima vezanim za piliće.“

Farma ima više od 400 kokošaka koje daju više od 250 jaja dnevno.

„Planiramo da uzgajamo cveće i razne useve, kao što su pasulj, boraniju i dinje. A sve to zbog zahteva posetilaca koji diktiraju rad na farmi.“

Ova farma daje mogućnost ljudima sa invaliditetom odredjeno znanje i iskustvo koje nisu mogli da steknu.

Osobe sa invaliditetom sakupljaju jaja, udaraju pečate, čiste jaja i rade administrativni deo poslova. Čak imaju i električni automobil koji im služi da uče vožnju koje im itekako pomaže u terapijama.