Dodatni poeni za strane studente koji završe jednu od ovih 21 obrazovnih oblasti

Strani studenti će imati pravo na 5 dodatnih bodova na bodovanju za stalnu vizu  ako su dobili diplomu u jednom od ovih 21 obrazovnih oblasti u Australiji.

Nedavne promene koje su izvršene u sistemu bodovanja aplikanata za stalnu vizu,omogućavaju lakši put do nje studentima koji su završili doktorske ili magistarske (master) studije iz oblasti nauka, tehnologije, inžinjeringa, matematike, informacionih i telekomunikacionih tehnilogija u Australiji.

Sledeće oblasti obrazovanja su predložene na bud prihvaćene u okviru ove nove mere i definisani su u

Sledeće oblasti obrazovanja kvalifikacija predlažu da budu prihvaćeni u okviru ove nove mjere i definisani su u   Registaru komonvelt institucija i kurseva za strane studente (CRICOS):

Studenti koji završe neku od ovih obrazovnih oblasti dobijaju 5 dodatnih bodova na testu koji je potreban za dobijanje stalne boravišne vize u Australiji:

 1. Biological Sciences
 2. Chemical Sciences
 3. Earth Sciences
 4. Mathematical Sciences
 5. Natural and Physical Sciences
 6. Other Natural and Physical Sciences
 7. Physics and Astronomy
 8. Computer Science
 9. Information Systems
 10. Information Technology
 11. Other Information Technology
 12. Aerospace Engineering and Technology
 13. Civil Engineering
 14. Electrical and Electronic Engineering and Technology
 15. Engineering and Related Technologies
 16. Geomatic Engineering
 17. Manufacturing Engineering and Technology
 18. Maritime Engineering and Technology
 19. Mechanical and Industrial Engineering and Technology
 20. Other Engineering and Related Technologies
 21. Process and Resources Engineering.

Diplomci koji žele da se utvrdi da li su njihove kvalifikacije obuhvaćene ovim novim merama to mogu proveriti na zvaničnom veb sajtu CRICOS.