Unutrašnje istraživanje hitnih službi na Severnoj Teritoriji pokazalo je da je većina osoblja bilo izloženo kulturnoj diskriminaciji, maltretiranju i  seksualnom zlostavljanju.

Više od trećine osoblja policije, vatrogasaca i ostalih službi učestvovalo je u istraživanju koje je sprovedeno prošle.

Istraživanje je pokazalo da je više od trećine ispitanika bilo izloženo diskriminaciji na osnovu pola, etničkog porekla ili zbog invaliditeta.

Više od polovine ispitanika smatra da ulaganjem žalbe neće promeniti stanje jer smatraju da njihove žalbe neće biti ozbiljno proučene i neće se propisno odnositi prema takvim slučajevima.

Takodje 20 procenata ispitanika smatra da kolege na poslu ne dele informacije kako bi se bolje uradio neki posao.

Više od trećine ženskog policijskog osoblja izjavile su da su bile seksualno uznemiravane na poslu.

Veliki broj ispitanika su izjavili da nemaju poverenje u sistem jer je uvek upleten „Old bojs klub“ koji štiti počinioca. Takodje mnogi su izjavili da su bili odbačeni nakon žalbi koje su podneli kao i da im je bilo rečeno da ukoliko podnesu žalbu sa njihovom karijerom je gotovo.

Nakon ovih poražavajućih rezultata nadležni su pripremili veliki broj promena koji se tiču edukacije, treninga, razvoja i razvijanja odnosa medju zaposlenim u državnim službama.