Da li možete položiti test za dobijanje državljanstva Australije

Više od 700 hiljada ljudi je položilo ovaj test u poslednjih 9 godina. Da li to možete i vi?

K
0 komentara
Državljanstvo Australije Test

Obavezni test za dobijanje državljanstva Australije postoji od 2007. godine. Od tada više od 700.000 ljudi je polagalo ovaj test.

KOMENTARI