Australija u društvu zemalja sveta sa najboljim životnim standardom (Mapa zemalja)

K

Australija je četvrta na listi zemalja sa najvećim kvalitetom života sastavljenog od strane neprofitne organizacije Social Progress Imperative.

KOMENTARI