Australija u društvu zemalja sveta sa najboljim životnim standardom (Mapa zemalja)

K

Australija je četvrta na listi zemalja sa najvećim kvalitetom života sastavljenog od strane neprofitne organizacije Social Progress Imperative.

Ova agencija je obavila rangiranje zemalja na osnovu rezultata koji maksimalno može iznositi 100 bodova, na osnovu tri glavna indeksa:

1 Osnovne ljudske potrebe (zdravstvena zaštita, voda i sanitarni uslovi, skloništa i lična sigurnost  )
2 Temelji blagostanja ( obrazovanje, pristup informacionim tehnologijama, životni vek, kvalitet životne sredine… )
3 Mogućnosti ( lična prava, sloboda izbora, tolerancija, visoko obrazovanje..)

Prema ovim kriterijumima na prvom mestu se nalazi Finska, Kanada je na drugom mestu. Zatim sledi Danska i na četvrtom mestu australija.

Australija je na ovom mestu zaslužujući visokih ocena iz obrazovnog sistema, mogućnosti zapošljavanja i jakim osećajem lične slobode.

Što se tiče Balkana, najbolje je plasirana Slovenija 84.27 na 20 mestu, zatim sledi Hrvatska sa 77.68 i 33 mestom, na 47 mestu odmah iza Jamajke, Kuvajta i Brazila nalazi se Srbija sa osvojenih 71.55 bodova, dok je Bosna i Hercegovina u društvu sa Jermenijom i Filipinima i zauzima 69 mesto sa 65.84 bodova po navedenim kriterijumima.